Privacy Statement

Privacy

Steps Footsocks BV hecht veel waarde aan uw privacy. Deze privacy wordt gewaarborgd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het doel van dit document is om u te informeren over hoe Steps Footsocks BV (persoons)gegevens verwerkt. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van persoonsgegevens zoals hieronder is weergegeven.

Verantwoordelijk

Steps Footsocks, gevestigd aan de Oranjestraat 47, 5091 BK te Middelbeers, is verantwoordelijk voor het correct verwerken en behandelen van uw gegevens.

Welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden

Steps Footsocks verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons versterkt.
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn als volgt:

  • Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Uw gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Voor onze administratie, en/of om u op de hoogte te houden van interessante en relevante informatie en het aanbieden van onze services.
  • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en mailingen

Verwerking door derden

Het kan voorkomen dat Steps Footsocks BV derden inschakelt voor het verwerken van gegevens. Steps Footsocks BV verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u, om haar doelen te verwezenlijken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden permanent opgeslagen. Afgezien daarvan worden uw gegevens verwijderd als ze niet langer nodig zijn in verband met de hierboven beschreven doeleinden en zolang verplichte wettelijke bepalingen geen langere opslag vereisen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Steps Footsocks BV.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@stepfootsocks.com

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Steps Footsocks BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Cookies
Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

Wijzigingen

Steps Footsocks BV behoudt zich het recht voor om deze verklaring op ieder door haar gewenst tijdstip te wijzigen. Wijzigingen of aanvullingen op deze verklaring worden op de website gepubliceerd. Steps Footsocks BV raadt u aan haar website regelmatig te raadplegen.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, dan kunt u contact opnemen met ons via info@stepsfootsocks.com of via het telefoonnummer + 31 (0) 13 5141933